Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy

14.04.2008
Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti súkromnej vysokej školy za rok 2007 a verejnej vysokej školy za rok 2007
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku