Úprava textov do prístupnej formy pre študentov so zrakovým postihnutím

Sprístupnené dokumenty obsahujú základné zásady editácie dokumentov tak, aby ich vedeli čítať aj študenti so zrakovým postihnutím prostredníctvom čítača obrazovky. Texty sú doplnené o videonávody pre produkty Microsoft office.

Videonávody na prípravu prístupného textu

Pre verziu 2010:

Pre verziu 2003:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku