Úprava priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdania zručností – podporné opatrenie

Podľa § 4e ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu kalendárneho roka na základe žiadosti zriaďovateľa školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia príspevok na úpravu priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdania zručností.

Cieľom podporného opatrenia je vytvoriť v školách priestor a podmienky s dlhodobým efektom na rozvoj rôznych oblastí vývinu, na rehabilitáciu, oddych a relaxáciu pod odborným vedením napr. na bezpodnetový oddych, na stimuláciu zmyslového vnímania, na nadobúdanie zručností spojených s využívaním kompenzačných a špeciálno-edukačných pomôcok.

Podporné opatrenie bude financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva najneskôr od 1.9.2024.

V prílohe uvádzame žiadosť zriaďovateľa na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie – úprava priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdania zručností.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky