Uplatniteľnosť stredoškolákov na trhu práce sa zvyšuje

  • Dátum: 14.12.2007

     Absolventi elektrotechnických, zdravotníckych a strojárskych odborov sa najlepšie uplatňujú na trhu práce, kým gymnazisti majú najnižšiu mieru nezamestnanosti. Vyplýva to z analýzy Ústavu informácií a prognóz školstva Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi. Najťažšie si naopak hľadajú mladí ľudia zamestnanie po ukončení stredných škôl s poľnohospodárskym a lesníckym zameraním a odborov z oblasti textilného a odevného priemyslu. 
     V porovnaní s minulým rokom je však bez práce menej absolventov zo všetkých typov stredných škôl. Kým v máji 2006 ich bolo oficiálne bez práce spolu 11 881, za rovnaký mesiac tohto roku ich bolo už len 9 305.
     Dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti majú absolventi gymnázií, z ktorých viac ako 80 percent pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Z celkového počtu takmer 40 000 gymnazistov, ktorí ukončili štúdium v rokoch 2005 a 2006, bolo v máji 2007 bez práce len 2,4 % (vlani 2,96 %). Nezamestnaní gymnazisti si ale naopak hľadali prácu najťažšie spomedzi všetkých stredoškolákov.
     Spomedzi takmer 57 tisíc absolventov stredných odborných škôl v rokoch 2005 a 2006 evidovali úrady práce v máji tohto roku necelých 3 300 nezamestnaných, čo predstavuje 5,8 % (2006 - 6,57 %). Najlepšie sa dokázali na trhu práce uplatniť vyštudovaní elektrotechnici (miera nezamestnanosti v máji 2007 3,4 %) a zdravotníci (3,7 %). Naopak, najväčšie problémy nájsť si zamestnanie v rámci rozšírenejších odborov mali poľnohospodári a lesníci (8,4 %), absolventi škôl zameraných na spracovanie dreva a výrobu hudobných nástrojov (8,3 %) a textil a odevníctvo (7,5 %).
     Študijné odbory s maturitou na stredných odborných učilištiach ukončilo v rokoch 2005 a 2006 necelých 34 tisíc študentov. Z nich v máji tohto roku bolo bez práce viac ako 2 200, teda 6,7 % (2006 - 9,07 %). Spomedzi početnejšie zastúpených odborov si prácu našlo najviac strojárov (nezamestnanosť 4,4 %) a absolventov z oblasti elektroniky a telekomunikácií (5,5 %). Najťažšie sa na trhu práce uplatňovali vyštudovaní poľnohospodári a lesníci (9,5 %) a potravinári (8,3 %).
     Najvyššiu mieru nezamestnanosti mali absolventi stredných škôl bez maturity. Z takmer 35 tisíc ich nemalo prácu v máji tohto roku viac ako 2 800, čo predstavuje nezamestnanosť 8,1 % (2006 - 11,39 %). Plnú zamestnanosť dosiahli v tomto roku vyštudovaní polygrafici. V úspešnosti uplatnenia sa na trhu práce ich nasledovali zdravotníci (nezamestnanosť 1,8 %) ale opäť aj absolventi z oblasti elektroniky a telekomunikácií (3,3 %). Najmenej sa darilo zamestnať sa vyučeným poľnohospodárom a pracovníkom v lesnom hospodárstve (18,1 % bez práce) a textilnom a odevnom priemysle (15,7 %).

Bratislava 14. decembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku