Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si pripomenula 70. výročie svojho vzniku

19.09.2019

     Slávnostným zasadnutím akademickej obce za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej si v pondelok 16. septembra pripomenula Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach 70. výročie svojho vzniku.
     V košickom Dome umenia sa pri tejto príležitosti stretli ďalší vzácni hostia, medzi ktorými nechýbal ani bývalý prezident Rudolf Schuster. Rektorka UVLF Jana Mojžišová v príhovore pripomenula historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní jedinej vysokej školy svojho druhu u nás v roku 1949.
UVLFFoto 4     UVLF je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Na európskej úrovni sa jej podarili dosiahnuť zaredenie  k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96, so statusom evalvovaná a akreditovaná. Byť v spoločnosti univerzít vo Viedni, Londýne, Osle, Gente, Kodani, Helsinkách, Budapešti, Bologni, Utrechte, Zürichu/Berne a Nottinghame je pre univerzitu a slovenskú akademickú obec veľký úspech.
     Štátna tajomníčka tento úspech ocenila aj vo svojom príhovore, keď vyzdvihla, že univerzita: „kladie veľký dôraz na medzinárodnú akceptáciu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a úspešne prechádza akreditáciou špecializovaných európskych agentúr. Je to záruka toho, že zostane konkurencieschopná v európskom vzdelávacom priestore a zaujímavá aj pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku