Umernenie pre prijímateľa pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačný program Ľudské zdroje vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+.

V prílohe nájdete podrobnosti.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky