Navigácia

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť na hospitačný pobyt v Bavorsku

      Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2017. Prihlášky je potrebné poslať do 25. mája 2017.
     Viac informácií môžete nájsť na stránke MŠVVaŠ SR v sekcii medzinárodnej spolupráce - štipendiá a programy alebo priamo tu.


 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky