Navigácia
Skočiť na obsah

Učiace sa Slovensko je možné pripomienkovať ešte do 15. mája

     Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bude pokračovať do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva sa totiž po konzultácii s autormi dokumentu rozhodlo predĺžiť funkčnosť internetového portálu a online formulára, prostredníctvom ktorého je možné podávať k dokumentu pripomienky, ktorými sa majú autori pri vyhodnocovaní konzultačného procesu zaoberať.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a autori dokumentu „Učiace sa Slovensko“ zároveň vyzývajú organizácie, s ktorými sa konali aj samostatné stretnutia pri tzv. okrúhlych stoloch, aby všetky pripomienky, ktoré predostreli na stretnutiach, podali aj písomnou formou cez online formulár dostupný na webstránke ministerstva.
     Autori všetky doteraz doručené podnety a pripomienky začínajú postupne sumarizovať a vyhodnocovať. V priebehu najbližších dní budú zverejnené aj v prehľadnom dokumente, ktorý bude dostupný na webstránke ministerstva školstva. Záujemcovia si tak budú môcť všetky pripomienky študovať pohodlnejšie a jednoduchšie.
     Do 27. apríla bolo prostredníctvom online formulára zaslaných 2 710 podnetov. Pri každom jednom je možné za daný podnet zahlasovať. To znamená, že ak sa občan alebo organizácia stotožňuje s niektorým z už uvedených návrhov, nemusí ho formulovať ešte raz, ale stačí, aby zaň zahlasoval. Ak chce teda ktokoľvek podporiť nejaký podnet, nemusí ho znova posielať, stačí, keď mu udelí hlas.
     Od oficiálneho predstavenia dokumentu sa o materiáli pravidelne diskutuje aj osobne na rôznych fórach. Autori sa vyjadrujú nielen na samostatných odborných stretnutiach, ale dialóg  prebieha aj na odborných debatách priamo na ministerstve za účasti ministra školstva. K materiálu sa môže vyjadriť aj laická verejnosť – nielen prostredníctvom online formulára, ale aj osobne. Za týmto účelom preto ministerstvo školstva zorganizovalo verejné diskusie s autormi, ktoré boli dostupné aj pre širokú verejnosť. Rezort školstva chcel aj takýmto spôsobom ponúknuť odborníkom a širokej verejnosti čo najširší priestor, ako ovplyvniť finálnu podobu tohto zásadného dokumentu.  
 
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Za týmto účelom zverejnilo ministerstvo aj sériu krátkych videí priamo s autormi, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh materiálu bude v najbližšom období dopracovávať. Pripomienkovanie malo byť pôvodne ukončené koncom apríla. Termín sa predlžuje do 15. mája 2017, aby bolo možné zakomponovať prostredníctvom online formulára aj pripomienky profesijných a stavovských organizácií z prebiehajúcich odborných okrúhlych stolov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky