» Učiace sa Slovensko

Učiace sa Slovensko

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stal východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Dokument vznikol na základe téz pre oblasť regionálneho a vysokého školstva, ktoré tím expertov predložil na pripomienkovanie v októbri a novembri 2016.
     Počas dvoch mesiacov verejného pripomienkovania k materiálu prišlo takmer 4 000 pripomienok, ktoré boli všetky vyhodnotené a po diskusii autorov boli akceptované alebo čiastočne akceptované pripomienky premietnuté do výslednej verzie dokumentu. V septembri 2017 spracovali autori  finálnu verziu Učiaceho sa Slovenska“ ako návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027.