Trnavská UCM v novom šate za 12 miliónov eur

18.02.2015
     Suma 12,7 milióna eur pomohla jednej z trnavských univerzít, aby sa obliekla do nového šatu v podobe vybudovania novej infraštruktúry. Celkovo v rámci štyroch podporených projektov z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zrekonštruovala viac ako 100 učební a IKT infraštruktúru.
     Dva projekty - Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (4,3 mil. eur)a Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (3,5 mil. eur) boli ukončené v roku 2012. Ďalšie dva projekty -  Prístavba vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave ako investícia do hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (2,5 mil. eur)a Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2,4 mil. eur) sa ešte realizujú.
     „Najviac nás potešilo vybudovanie multimediálneho laboratória na fakulte masmediálnej komunikácie a jazykového laboratória na filozofickej fakulte. Pokiaľ ide o samotné multimediálne pracovisko, je to najmä HD štúdio, ktoré je považované za jedno z najmodernejších na Slovensku. Naši absolventi potom nemajú problém v praxi pracovať aj v náročných podmienkach jednotlivých televízií.“ – hovorí doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM v Trnave.
     Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) pôsobí ako verejná vysoká škola od roku 1997. Jednotlivé fakulty pripravujú vysokovzdelaných odborníkov v zaujímavých študijných programoch vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
     Svoju činnosť začínala v priestoroch, ktoré neboli primárne určené na vzdelávacie účely a musela sa zaoberať tým, ako prispôsobiť výuku existujúcim kapacitám, ale aj hľadaním tých nových. Najvýraznejším hendikepom bola absencia nevyhovujúcej infraštruktúry v oblasti IKT. 
     Zámerom UCM bolo preto od samého počiatku vybudovanie zodpovedajúceho prostredia pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Podporené projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj ju zaradili medzi prvých desať slovenských univerzít, ktoré boli zrekonštruované z tohto OP.
     Vo svetle merateľných výsledkov realizovaných projektov UCM v Trnave je potešiteľné konštatovanie, že študenti UCM majú v súčasnosti  k dispozícii viac ako 100 učební, ktoré boli zmodernizované a vybavené najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami.
     Slovenské vysoké školy a univerzity využili celkovo takmer 290 miliónov eur na budovanie a obnovu svojej hmotnej infraštruktúry. Z uvedeného balíka podporila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci programového obdobia 2007 až 2013 celkovo 75 projektov vrátane projektov pre UCM v Trnave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku