Tlačová konferencia ministra školstva Eugena Jurzycu

22.07.2011

     V pondelok 25. júla 2011 o 9.30 hod. sa uskutoční tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu. Jej témou bude predstavenie koncepcie pohybových aktivít detí.

     Miesto a čas: MŠVVaŠ SR (zasadačka, 4. posch.), Stromová 1, Bratislava, 9.30 hod.

Bratislava 22. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku