Témy maturitných slohových prác zo slovenčiny vyžrebovali v rozhlase

15.03.2016
      Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry (pre školy s VJ maďarským) už tradične vyžrebovali v priamom prenose RTVS - Rádia Slovensko o 12.20 h.
    
Obálku so zadaniami pre slohové práce maturantov vybrala spomedzi troch štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská za účasti zastupujúcej riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Ivany Pichaničovej a notárky Ireny Bošanskej.
     Zajtra 16. marca 2015 budú vyžrebované témy na slohové práce z cudzích jazykov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku