Téma výstavby Národného futbalového štadióna rezonovala i dnes

11.05.2016
     Včerajším podpisom Zmluvy o budúcej zmluve zo strany Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a Pavla Komorníka, predsedu predstavenstva spoločnosti NFŠ, a.s. sa dostavba a následné odkúpenie nekomerčnej časti Národného futbalového štadióna posunuli o výrazný krok vpred. Podľa slov investora by mal byť štadión skolaudovaný a odovzdaný štátu do 31. decembra 2018.
     Po prvotných problémoch sprevádzajúcich výstavbu Národného futbalového štadióna si ministerstvo školstva nechalo vypracovať právnu i projektovú analýzu, ktorá zohľadňuje predchádzajúci stav, špecifiká diela i najvhodnejšie riešenie dobudovania a následného odkúpenia nekomerčnej časti diela.
     „Dlhoročné snaženie je na konci; včera sa po prípravných ekonomických prácach zavŕšila prvá etapa prípravy Národného futbalového štadióna, ktoré si Slovensko zaslúži,“ povedal dnes minister školstva a dodal, sme jeden z posledných štátov Európy, ktorý takýto národný futbalový štadión nemá“.
     „Po včerajšom podpise právnej dokumentácie sa výstavba Národného futbalového štadióna môže začať,“ informoval minister a doplnil, že na výstavbu bude poskytnutá dotácia 27,2 mil. eur., pričom výška dotácie bude od výslednej kúpnej ceny odpočítaná.
     „Maximálna cena, ktorá môže byť zaplatená za Národný futbalový štadión je 75,2 mil. eur. Ak náklady na stavbu budú nižšie, bude nižšia i kúpna cena. Ak náklady na stavbu nekomerčnej časti štadióna budú vyššie, potom konečná suma bude 75,2 mil. eur,“ zdôraznil minister a dodal, že riziká súvisiace s cenou, ako i nákladmi znáša investor.
     „S výstavbou štadióna by sa malo začať do niekoľkých týždňov, pričom cenu za nekomerčnú časť štadióna na Tehelnom poli bude štát hradiť zo štátneho rozpočtu,“ uviedol Peter Plavčan, pričom výstavba Národného futbalového štadióna je v súlade s programovým vyhlásením vlády. Cieľom ministerstva školstva je, aby bol štadión k dispozícii nielen na medzinárodné futbalové zápasy, ale i mladým športovcom, či na  usporiadanie veľkých spoločenských a kultúrnych podujatí.
     „Zmluva o zamýšľanej transakcii nadobudne účinnosť po súhlasnom stanovisku Európskej komisie a Úradu pre verejné obstarávanie, pričom výstavba štadióna podlieha verejnému obstarávaniu,“ uviedol Peter Borák, projektový manažér KPMG.
     „Rokovania i samotná štúdia uskutočniteľnosti ukázali, že vzájomné previazanie výstavby nekomerčnej a komerčnej časti a vzájomná závislosť projektov si vyžaduje súbežné budovanie oboch častí projektu. S cieľom postaviť štadión v čo najkratšom čase sa ako najvhodnejšie riešenie ukázalo zaviazať investora k vybudovaniu  nekomerčnej časti štadióna tak, aby spĺňala parametre UEFA 4,“ priblížil Borák z KPMG.
     Zakotviť do zmluvy podmienku súhlasného stanoviska Európskej komisie a Úradu pre verejné obstarávanie potvrdil i právny poradca projektu Boris Brhlovič z právnej kancelárie Dedák & Partners. „Cieľom tejto podmienky je, aby sme zamedzili špekuláciám o priebehu transakcie a poskytnutej štátnej dotácii. Štát má povinnosť odkúpiť štadión, ak ho o to investor požiada,“ dodal Boris Brhlovič.
     K základným podmienkam na odkúpenie nekomerčnej časti patrí dostavba a skolaudovanie štadióna, pričom musí spĺňať kritériá UEFA 4.
     Ministerstvo školstva vstupuje do projektu NFŠ za ďalších podmienok – vlastník NFŠ uskutoční výstavbu štadióna a súvisiacej infraštruktúry a splní ostatné dohodnuté podmienky najneskôr do 42 mesiacov odo dňa získania pozitívneho stanoviska UVO a EK (lehota môže byť predĺžená až na 5 rokov, ak nastane potreba riešiť spor ohľadom kúpnej ceny či ostatných parametrov predaja); kúpna cena nekomerčnej časti nemôže presiahnuť maximálnu výšku 75,2 mil. eur bez DPH na stavbu štadióna, vrátane nákladov na vybudovanie energetických zdrojov (cena nezahŕňa náklady na daň z nehnuteľnosti a nájomné v súvislosti s prenájmom pozemkov pod štadiónom); na kalkuláciu kúpnej ceny bude dohliadať nezávislý expert vymenovaný budúcim predávajúcim; po prevode predmetu budúceho predaja štát zaplatí časť kúpnej ceny zníženej o sumu zádržného, ktoré je vo výške 2,4 mi. eur; štát si môže nárok na opravu prípadných vád uplatňovať po dobu 36 mesiacov u zhotoviteľa.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku