Súťaž mladých talentov rétoriky pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

21.11.2018
     V utorok 20. novembra 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 16. ročníka súťaže rečníckych talentov žiakov základných a stredných škôl s názvom: ,,Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka”, nad ktorou drží záštitu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Poslaním súťaže je snaha o uchovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností nášho národa. Mimo zmieneného si podujatie berie  za cieľ pozdvihnúť zdravé národné sebavedomie u mladých ľudí.
     Súťažiacim sa štátna tajomníčka prihovorila po prednesení ich rečníckych príspevkov, pričom zdôraznila hodnotu odkazu a životnej aktivity Alexandra Dubčeka pre súčasnosť a budúcnosť Slovenska.
      Súťaž sa realizuje v 2 kategóriách: I. kategória – žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ; II. kategória – žiaci SŠ. Je organizovaná na 3 úrovniach: školské kolo; regionálne/krajské kolo a celoštátne kolo. Deti, ktoré postúpili do finále rétorických prejavov, boli ocenené za spracovanie témy, prednes a celkový dojem. Odborným garantom súťaží je dlhoročný spolupracovník Alexandra Dubčeka Ivan Laluha.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku