Navigácia

Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a mládeže (2006)

     Materiál z roku 2006 je informatívneho charakteru a obsahovo nadväzuje na materiál z roku 2003. Je spracovaný v postupnom riešení inštitucionálnej výchovno-vzdelávacej sústavy SR v koordinácii všetkých zainteresovaných odborov, sekcií, priamoriadených organizácií MŠ SR, Rady expertov MŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov a Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Cieľom materiálu je prezentovať činnosti, aktivity a výstupy všetkých zainteresovaných subjektov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky