Štúdia uskutočniteľnosti pre „Komplexný systém pre riadenie výkonnosti a podpory v rezorte školstva“

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku