Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú

16.12.2014
     Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl sa konalo v dňoch 11. – 14. decembra 2014 v spišskonovoveskom hoteli Metropol. Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo Valného zhromaždenia ŠRVŠ a takisto aj predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti boli taktiež oboznámení s prebiehajúcimi projektami ako AZU, NESPI, V4+ Student Aliance alebo Bratislava – európske hlavné mesto mládeže 2018.
     Vo štvrtok podvečer privítal Peter Kulan, podpredseda valného zhromaždenia ŠRVŠ delegátov, a tým otvoril VZ ŠRVŠ. Zároveň delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce VZ. Na záver štvrtkového programu vystúpil Martin Angelovič, bývalý tajomník ŠRVŠ, ktorý predstavil novým delegátom organizáciu ŠRVŠ.
     Piatkový i sobotný program sa už niesol plne v duchu nových volieb. Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru, aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby.
     Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková z Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) – tajomník pre sociálne záležitosti, Kristína Betáková (UMB) – tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) – tajomník pre akademické záležitosti, Marek Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s verejnosťou.
     Novým predsedom Valného zhromaždenia sa stal Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku