Študenti požiadali o pôžičky v celkovej výške viac ako 9 miliónov

07.11.2013
     Fond na podporu vzdelávania postupne uzavrel možnosť podávania žiadostí o pôžičku. Táto možnosť platila do 31. októbra 2013 pre študentov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme aj na zahraničných vysokých školách.
     Fondu na podporu vzdelávania bolo celkovo doručených 3 696 žiadostí o pôžičku, z čoho 75 bolo doručených po stanovenom termíne. Celková žiadaná suma pôžičiek doručených v termíne predstavovala cca 9,3 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 2 560 EUR. Najväčší záujem je o pôžičky v maximálnej možnej sume 3 000 EUR, ktorých je viac ako 61 %.
     Podľa povereného riaditeľa fondu Pavla Kučmáša: „Zmena podmienok poskytovania pôžičiek platná od 1. januára 2013, ako aj zlepšená informovanosť o fonde, sa teda ukázala ako pozitívna, keďže počet žiadostí vzrástol oproti minulému roku o cca 10% a žiadaná suma pôžičiek viac ako dvojnásobne prekročila priemer posledných rokov.“
     Fond má v zmysle zákona 60 dní na rozhodnutie o schválení, resp. neschválení pôžičiek, pričom schvaľovanie pozostáva z viacerých etáp a to proces evidencie žiadostí do databázy fondu a posúdenia z hľadiska splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, zoradenie podľa kritérií na uprednostnenie a nakoniec samotné schválenie radou fondu.
     „V súčasnosti prebieha prvá etapa schvaľovacieho procesu a to evidencia doručených žiadostí o pôžičku a ich posúdenie z hľadiska splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,“ dodáva Pavol Kučmáš.
     Ukončenie schvaľovacieho procesu doručených žiadostí o pôžičku a zverejnenie zoznamu schválených a neschválených žiadostí o pôžičku predpokladáme v polovici decembra 2013.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku