Stretnutie so Združením podnikateľov Slovenska

16.02.2017
     Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na pracovnom stretnutí so Združením podnikateľov Slovenska.
     Témou ich diskusie bol najmä súčasný stav školstva a taktiež Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Členovia združenia prezentovali šéfovi rezortu školstva svoje návrhy a prispeli do diskusie svojimi poznatkami a skúsenosťami z praxe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku