Stretnutie Dušana Čaploviča s rezortnými kolegami na medzinárodnej konferencii UNESCO

28.05.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v dňoch od 28. - 30. mája 2013 zúčastnil na 5. Medzinárodnej konferencii UNESCO pre ministrov zodpovedných za telesnú výchovu a šport v Berlíne.  
     V rámci pracovnej cesty minister školstva navštívil múzeum a pamätník zavraždených Židov Európy, pamätník rómskych obetí nacistického režimu, ako aj Nemecké historické múzeum s aktuálnou výstavou na tému gulagov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku