Stretnutia vo vedeckej cukrárni pokračujú diskusiou o jadrovej energetike

23.05.2011

     Žiaci bratislavských stredných škôl sa opäť stretnú vo vedeckej cukrárni v utorok 24. mája 2011 o 9.00 h v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Témou vedeckej debaty bude tentoraz Jadrová energetika v 21. storočí. Áno alebo nie. Diskutovať budú s vedúcim jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární Ing. Jozefom Zlatňanským, ktorý sa vo veľkej miere podieľal na procese hodnotenia dopadu stavby jadrovej elektrárne Mochovce na životné prostredie.
     Vedecká cukráreň je príležitosťou pre žiakov vo veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľov na dialóg s poprednými slovenskými, ale aj zahraničnými vedcami.

Miesto a čas: konf. sála CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 9.00 h.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku