Stredoškoláci budú diskutovať so štátnym tajomníkom rezortu školstva

16.11.2011

     Vo štvrtok 17. novembra 2011 sa v zastúpení štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča uskutoční diskusia s predstaviteľmi Stredoškolskej študentskej únie Slovenska (ŠUS-ka). Zameraná bude na tému participácie študentov na tvorbe stredoškolskej legislatívy. Podujatie sa koná v rámci Európskeho dobrovoľníckeho turné 2011, ktoré vytvára priestor na prezentáciu aj dobrovoľníckym organizáciám.
     V rámci diskusie bude Jaroslav Ivančo hovoriť so študentmi stredných škôl nielen o poslaní ŠUS-ky, ale aj potrebe priamej komunikácie a spolupráce s ministerstvom školstva. Jednou z tém bude taktiež spoluúčasť študentov na forme a obsahu maturít. 

Stredoškolská študentská únia Slovenska je nezisková mimovládna organizácia, ktorá združuje študentov a študentky zo študentských samospráv na stredných školách na Slovensku. Má 153 členov v 9 okresoch,  najmä ľudí z Prešovského a Košického kraja. 

Miesto a čas: Ministerstvo kultúry SR (dvorana), Nám. SNP 33, Bratislava, 14.00 hod.

Bratislava 16. november 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku