Stredné školy vypisujú druhé kolo prijímacích skúšok

04.06.2019
     Najneskôr do štvrtka 6. júna 2019 musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia v utorok 18. júna 2019.
      Stredné školy zvyčajne zverejňujú rozhodnutie o vypísaní druhého kola prijímacích skúšok spolu s ďalšími organizačnými informáciami na svojich internetových stránkach. V tomto prípade si každá škola určuje termín podávania prihlášok sama.
     V minulom roku nahlásili stredné školy pre druhé kolo prijímacieho konania viac ako 9 800 voľných miest v bežnom a vyše sto v osemročnom štúdiu. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl je možné nájsť na stránke Školských výpočtových stredísk - https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku