Štrajk skončil v dvoch krajoch

03.02.2016
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. K 3. februáru 2016 do 10:00 hod. zaslali MŠVVaŠ SR Okresné úrady v sídle kraja nasledovné informácie k štrajku škôl.
     Počet zapojených škôl do štrajku sa opäť znížil. V Prešovskom a Nitrianskom kraji už nie je zatvorená ani jedna škola. V Bratislavskom kraji ich počet klesol zo včerajších 19 na 13, v Banskobystrickom kraji z 12 na 10. Oproti včerajšiemu dňu upustilo od štrajku spolu 11 škôl. Dnes už teda nie je zatvorené ani jedno celé percento slovenských škôl. Z celkového počtu 6 724 ich neučí len 47, čo je 0,70 %.
     Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z viac ako 99 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku