Štipendium Martina Filka môžu opäť získať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

01.04.2020

     Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe Štipendium Martina Filka pokračuje aj v roku 2020. Výber sa uskutočňuje na 24 možných pozícií, ktoré ponúka hneď 9 ministerstiev, ako aj Úrad vlády SR a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
     O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2019 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics).
     Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Žiadosti o poskytnutie štipendia je možné podávať do 30. apríla 2020.
     Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, sa nachádzajú na webovej stránke MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-poskytnutie-stipendia-martina-filka-20202021/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku