Navigácia

Štipendiá na základe platných bilaterálnych medzinárodných zmlúv

Slovenskí, ako aj zahraniční kandidáti sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci platných medzinárodných zmlúv, zverejnených v časti: medzinárodné zmluvy a dohovory.Výberový proces kandidátov zo SR na štipendijné pobyty v zahraničí v rámci platných bilaterálnych medzinárodných zmlúv zabezpečuje SAIA, n.o., informácie o konkrétnych ponukách a podmienkach uchádzania sa o uvedené štipendium sa nachádzajú na stránke SAIA, n.o. 
 

Skočiť na začiatok stránky