Štipendiá a programy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR koordinačne zabezpečuje proces výberu kandidátov zo SR na štipendiá na školy United World College (stredoškolské štipendiá), vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v rámci Programu výmen DAAD (Nemecká akademická výmenná služba) a zahraničných študentov, ktorí môžu študovať na území SR na základe prideleného vládneho štipendia Slovenskej republiky.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm


 

  • Vládne štipendiá Slovenskej republiky
  • Štipendiá na školy United World College
  • Program DAAD na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN
  • Odkazy na stránky informujúce o ďalších štipendiách a programoch financovaných zo štátneho rozpočtu SR
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku