Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oslávila 80. výročie založenia

06.12.2018
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zasadnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 80. výročia založenia fakulty, vtedy ešte so sídlom v Košiciach. 
     Na podujatí boli ocenené osobnosti a partnerské organizácie, ktoré aktívne prispeli k tvorbe dobrého mena fakulty. Štátna tajomníčka zablahoželala fakulte k jubileu a zdôraznila, že Stavebná fakulta predstavuje najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku  a medzi jej absolventmi je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva stavbami s obdivuhodným konštrukčným a estetickým riešením.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku