STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,V základnej škole úspešnejší II.“ po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný

po1_a_2_kole_vZS_uspesnejsi_2_spolu
po1_a_2_kole_vZS_uspesnejsi_2_MRR
po1_a_2_kole_vZS_uspesnejsi_2_VRR
Stav finančnej alokácie sumárne za obidve hodnotiace kolá:


Stav financnej alokacie vyzvy s kodomOPLZ_2018 po uzavretí 1 a 2 kolaStav financnej alokacie vyzvy s kodomOPLZ_2018 po uzavretí 1 a 2 kola MRRStav financnej alokacie vyzvy s kodomOPLZ_2018 po uzavretí 1 a 2 kola VRR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku