STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 1. hodnotiacom kole


Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01  po 1. hodnotiacom kole za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:Stav financnej alokacie Gramotnost v ZS po 1 kole MRR


Stav financnej alokacie Gramotnost v ZS po 1 kole VRR


Stav financnej alokacieGramotnost v ZS po 1 kole spolu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku