Štátny tajomník ukončil školský rok 2018/2019 v najzápadnejšej obci na Slovensku

01.07.2019

      V piatok 28. júna 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ukončil školský rok 2018/2019 v Základnej škole v obci Záhorská Ves (okr. Malacky).
     Štátny tajomník Peter Krajňák odovzdal vysvedčenia žiakom 1. a 9. ročníka počas slávnostného zhromaždenia učiteľov, zamestnancov školy, žiakov a rodičov pri príležitosti ukončenia školského roka. V krátkom príhovore sa poďakoval pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za ich prácu, deťom za všetko, čo urobili pre svoje vzdelanie, a na záver ocenil aj úspechy žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu na rôznych podujatiach a dosiahli mimoriadne výsledky.
     Základnú školu v Záhorskej Vsi okrem žiakov 1. až 9. ročníka navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Základná škola sa aktívne zapája do rôznych projektov, v ktorých v minulosti získala finančné i materiálne prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku