Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval v Spojenom kráľovstve o inkluzívnom vzdelávaní

14.06.2018
     V dňoch 11. a 12. júna 2018 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák spolu s generálnou riaditeľkou sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR Máriou Prékop uskutočnili pracovnú návštevu v Spojenom kráľovstve.
      Počas nej sa stretli so štátnym tajomníkom rezortu školstva Nadhim Zahawim, ktorý so svojim tímom prezentoval systém a štruktúru podpory inkluzívneho vzdelávania pre žiakov z rómskych komunít a rodín imigrantov, vrátane jeho financovania vo Veľkej Británii.
    Obidvaja štátni tajomníci vyjadrili ochotu pokračovať v úzkej spolupráci obidvoch ministerstiev pri výmene skúsenosti príkladov dobrej praxe v inkluzívnom vzdelávaní, ako aj pri predpokladanom odchode časti slovenských občanov z ostrovnej krajiny na Slovensko.
     V rámci pracovnej cesty Peter Krajňák a Mária Prékop taktiež navštívili školu Blessed Hugh Farington Catholic School v Readingu, ktorej súčasťou je aj informačno-vzdelávacie centrum pre učiteľov aktuálne spolupracujúce s Cirkevnou spojenou školou v Bardejove. Rokovalo sa o prepojení na univerzitnú oblasť, konkrétne Vzdelávací inštitút „University College of London“ – kde sa  realizuje projekt „High Impact Teaching and Learning“ – za účelom zvýšenia kvality regionálneho školstva v rôznych krajinách Európy a Ázie so zohľadnením príslušných geografických a regionálnych špecifík.
     Následne zástupcovia MŠVVaŠ SR zavítali na školu Babington College v Leicesteri, ktorá sa prezentuje úspešnými vzdelávacími výsledkami príkladu dobrej praxe implementácie inkluzívneho vzdelávania. Na pôde školy prebehla živá diskusia s aktuálnymi rómskymi žiakmi a úspešnými absolventmi Babington College pochádzajúcich z rómskych komunít na východnom Slovensku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku