Štátny tajomník Peter Krajňák otvoril Festival študentského remesla

10.06.2019
     V duchu okrúhleho 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok sa niesol v poradí už 7. ročník Festivalu študentského remesla. Zaštitu nad podujatím prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Prešovským samosprávnym krajom. Rezort školstva na slávnostnom otvorení festivalu zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák.
     Podujatie v areáli Kežmarského hradu otvorili v piatok 7. júna 2019 primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol zámer festivalu, ktorým je „priblížiť žiakom a študentom remeslá hravou formou a vzbudiť o nich ich záujem aj v dnešnom digitálnom svete, v ktorom stále platí staré príslovie: Remeslo má zlaté dno. Festival je nielen prezentáciou výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých škôl, ale je výsledkom podpory kreativity a zručnosti žiakov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie a život v spoločnosti".
     Festival pôvodne vznikol z iniciatívy Súkromnej strednej odbornej školy Biela voda a priťahuje pozornosť škôl nie len z východoslovenského regiónu ale z celého Slovenska. Na nádvorí Kežmarského hradu a v okolitých parkoch sa konali súťaže žiakov a študentov, zamerané na históriu cechov a ich činnosť. 
     Záver 7. ročníka Festivalu študentského remesla vyvrcholil v drevenom artikulárnom kostole benefičných koncertom venovaným deťom s načúvacím kochlárnym strojčekom.
    V ten istý deň v predpoludňajších hodinách navštívil Peter Krajňák Základnú školu s materskou školou v obci Lomnička, kde otvoril pracovnú žiacku dielňu, v ktorej sa budú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít viesť k technickým zručnostiam.
     Pri slávnostnom odhalení loga školy sa štátny tajomník poďakoval vedeniu školy, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu s rómskymi deťmi.
     Následne na to štátny tajomník na obecnom úrade odovzdal maturitné vysvedčenie trom miestnym rómskym študentom Radoslavovi Mirgovi, Vladimírovi Oračkovi a Matúšovi Mirgovi, ktorí úspešne absolvovali súkromné osemročné gymnázium v Kremnici.
     Na záver výjazdu v popoludňajších hodinách štátny tajomník diskutoval s riaditeľom Miroslavom Zelinom a starostkou obce Lomnička Máriou Oračkovou o ďalšom rozvoji a napredovaní školy.    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku