Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil ROCEPO a Prešovskú univerzitu v Prešove

22.01.2018
     Na podnet štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v piatok 19. januára 2018 konalo pracovné stretnutie členov ROCEPO – Rómskeho vzdelávacieho centra, ako integrálnej súčasti RP MPC Prešov, so zástupcami MŠVVaŠ SR.
     Hlavnou témou stretnutia bolo prerokovanie postavenia  ROCEPO v štruktúre MPC a jeho úlohy, doterajšie výsledky práce ROCEPO, plnenie úloh vyplývajúce z priamej zákazky MŠVVŠ SR a Plánu hlavných úloh MPC, možnosti vzájomnej spolupráce ROCEPO a MŠVVaŠ SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania a vzdelávania rómskej národnostnej menšiny.    
     Stretnutia sa zúčastnili za MŠVVaŠ SR štátny tajomník Peter Krajňák, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Miroslav Osifčin a poradca štátneho tajomníka Ján Hero, za vedenie MPC RP Prešov zástupkyňa riaditeľa pre pedagogické činnosti Jarmila Verbovská a učitelia kontinuálneho vzdelávania  ROCEPO  -  E. Cinová, M. Kurty, J. Medvecová, E. Suchožová a V. Šándorová.
     Následne sa štátny tajomník Peter Krajňák stretol s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove prof. Petrom Kónyom. V rámci rokovania sa štátny tajomník zaujímal aj o činnosť Centra jazykov a kultúr národnostných menšín.
     Počas stretnutia štátny tajomník venoval tiež pozornosť téme precizovania finančných potrieb pre zabezpečenie špecifických výdavkov univerzity. Táto téma bola aktuálna aj z dôvodu, že pracovníci Ústavu rómskych štúdií uvedeného centra v súčasnosti finalizujú prípravu projektu učiteľského študijného programu Rómsky jazyk a literatúra.
     Rektor univerzity predstavil štátnemu tajomníkovi pripravený akreditačný spis nového študijného programu pre ďalšie konanie pre jeho schválenie v Akreditačnej komisii MŠVVŠ SR. Peter Krajňák deklaroval záujem ministerstva podporiť tento projekt v záujme dosiahnutia historického momentu začiatku pregraduálnej prípravy učiteľov rómskeho jazyka a literatúry na Slovensku.
     Svoju prítomnosť v Prešove štátny tajomník využil aj na rokovanie s vedúcou odboru školstva Okresného úradu v Prešove k akútnym otázkam zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v lokalitách Šarišské Michaľany, Ostrovany, Rokycany, Bajerov a Lomnička.
     Na záver svojho programu v Prešove sa zúčastnil za MŠVVŠ SR pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Prešova spod nadvlády fašizmu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku