Štátny tajomník Peter Krajňák dnes rokoval so zástupcami Amnesty International

23.05.2016
     Delegáciu organizácie Amnesty international (AI) na čele s vedúcou kancelárie AI pre európske inštitúcie v Bruseli Ivernou McGowan prijal na pôde rezortu školstva štátny tajomník Peter Krajňák.
     Témami stretnutia, o ktorých obe strany hovorili, boli predovšetkým priority Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ v oblasti diskriminácie rómskeho obyvateľstva, ako aj súčasný stav a chystané kroky slovenskej strany v súvislosti s prebiehajúcim konaním Európskej komisie proti Slovenskej republike pre porušenie tzv. Rasovej smernice vo veci prístupu rómskych detí k vzdelávaniu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku