Štátny tajomník Peter Krajňák diskutoval o reforme školstva s riaditeľom školy v anglickom Readingu

30.05.2017
     Štátny tajomník Peter Krajňák si vymenil skúsenosti v súvislosti s pripravovanou reformou školstva v SR s riaditeľom „Blessed Hugh Faringdon Catholic School et Sixth Form Centre“ v Readingu vo Veľkej Británii, Dr.Simonom Uttleym, FRSA KHS. Na pôdu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zavítal v sprievode riaditeľa Cirkevnej spojenej školy v Bardejove Mgr. Martina Šmilňáka.
     Predmetom ich stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o aktuálnych projektoch, resp. pripravovaných zmenách v rámci oblasti refionálneho školstva.
       Uvedená anglická škola, ktorej súčasťou je aj informačno-vzdelávacie centrum pre učiteľov, aktuálne spolupracuje s Cirkevnou spojenou školou v Bardejove. Intenzívna spolupráca prebieha aj v prepojení na univerzitnú oblasť, konkrétne Vzdelávací inštitút „University Colledge of London“ (UCL) – kde sa pod vedením profesora Jaceka Branta realizuje projekt „High Impact Teaching and Learning“ – za účelom zvýšenia kvality regionálneho školstva v rôznych krajinách Európy a Ázie – so zohľadnením príslušných geografických a regionálnych špecifík.
     Uvedený projekt by mal byť v rokoch 2017 - 2020 realizovaný aj v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Bardejove s perspektívou širšieho regionálneho záberu v rámci východného Slovenska a pod. V tejto súvislosti je plánovaná aj medzinárodná konferencia v dňoch 3. – 4. 11. 2017 v Bardejovských Kúpeľoch.     
     Dr. Simon Uttley informoval, že vo vzdelávacom systéme Veľkej Británie sa kladie dôraz na hodnotové vzdelávanie žiakov, v rámci vyučovacieho procesu sa realizuje politika „otvorených dverí“ – umožňujúca širšiemu pedagogickému publiku zúčastňovať sa na „otvorených hodinách“ a pod. Systém kariérneho rastu pedagogických zamestnancov a s tým spojeného odmeňovania je prepojený s merateľnými ukazovateľmi konkrétneho dopadu výsledkov vzdelávacieho procesu na žiaka.      
         Štátny tajomník Peter Krajňák vo vzťahu k načrtnutým oblastiam možnej spolupráce  informoval o aktuálnych krokoch, súvisiacich s pripravovanou reformou školstva v SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku