Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba na Rade ministrov v Bruseli

11.05.2012

     V dňoch 10. a 11. mája 2012 sa v Bruseli uskutočňuje rokovanie Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Delegáciu SR vedie štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba.
     Hlavným cieľom dánskeho predsedníctva je dosiahnutie čiastkovej dohody k návrhu európskeho programu na roky 2014-2020 „Erasmus pre všetkých", ktorý spája sedem doteraz existujúcich programov z oblasti vzdelávania a mládeže a prvýkrát by umožnil aj podporu oblasti športu.
     Jednou z reakcií na alarmujúco vysokú nezamestnanosť mladých ľudí v Európe je návrh na ustanovenie európskej priemernej referenčnej hodnoty pre zamestnateľnosť absolventov, podľa ktorej do roku 2020 by miera zamestnanosti absolventov (vo veku 20 - 34 rokov), ktorí ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu pred najviac troma rokmi, mala byť aspoň 82 % (v porovnaní so 76,5 % v roku 2010).
     V oblasti športu sa diskutovalo o dopingu v rekreačnom športe. Diskusia o možných opatreniach na znižovanie nezamestnanosti mládeže bude predmetom rokovania ministrov zodpovedných za mládež. 

Bratislava 11. máj 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku