Štátny tajomník Juraj Draxler slávnostne otvoril zrekonštruovanú budovu slovenskej školy v Maďarsku

23.09.2014
     Novozrekonštruovanú budovu Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, ktorá po svojej modernizácii spĺňa i tie najnáročnejšie kritériá, včera slávnostne otvoril i štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Ide o jednu zo šiestich škôl v Maďarsku, na ktorej sa žiaci môžu učiť i v slovenskom jazyku.
     Po pätnástich rokoch rekonštrukčných prác prebiehajúcich bez prerušenia vzdelávacieho procesu sa slovenská škola v Békešskej Čabe stala konkurencieschopnou školou v Maďarsku. Toto Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a kolégium navštevuje v školskom roku 2014/2015 spolu 323 žiakov – 52 žiakov študuje na gymnáziu, 147 žiakov je v základnej škole, 79 škôlkárov každý deň víta materská škola a 45 študentov navštevuje kolégium.  
     „Slovensko je z geografického hľadiska malou krajinou, o to viac si však vážime, že sa náš jazyk, kultúra i tradície šíria aj za hranicami Slovenska a vzťah k našim koreňom majú i občania Maďarska. Navzájom nás spája dlhá história poznačená mnohými míľnikmi a sme radi, že nielen tu v Békešskej Čabe, ale i v ďalších mestách sa môžu deti vzdelávať aj v slovenskom jazyku.“, podčiarkuje význam slovenských škôl v Maďarku Juraj Draxler.
     Postupné získavanie financií na výmenu okien, kúrenia, výbavu učební, vybudovanie bezbariérového vstupu, či modernizáciu výučby, bolo výsledkom veľkého úsilia vedenia školy, jej pracovníkov i rodičov žiakov.
     Podporu na rozvoj školy poskytlo i Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo forme vyslania učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov, ale i zabezpečenia výučby slovenského jazyka technikou a učebnými pomôckami na krajanských školách v zahraničí.

     Škola vznikla v roku 1948 ako jedna zo šiestich škôl v rámci vtedajšieho systému slovenskej výučby v Maďarsku a od roku 1961 sa v nej žiaci vzdelávajú dvojjazyčne, v maďarskom i slovenskom jazyku. (Možnosť vzdelávať sa dvojjazyčne majú už len žiaci v Budapešti, Novom Meste pod Šiatrom, Sarvaši, Slovenskom Komlóši a Veľkom Bánhedeši).

Foto: Mariann Fábián
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku