Štátny tajomník Jaroslav Ivančo sa zúčastní odbornej konferencie o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

20.06.2011

     Kontinuálne vzdelávanie pedagógov a jeho ďalšie smerovanie bude náplňou odbornej konferencie organizovanej Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v dňoch 21. a 22. júna 2011 v Podbanskom. Slávnostné otvorenie podujatia s názvom Profesijný rozvoj učiteľa v premenách a perspektívach 21. storočia sa bude konať za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča.
     Na konferencii budú odborníci diskutovať o úlohách a výzvach Metodicko-pedagogického centra oblasti v profesijného rastu pedagógov na Slovensku, o profesijných štandardoch v kariérovom raste pedagogických i odborných zamestnancov, ako aj o vzdelávaní pedagógov materských škôl.
      V rámci podujatia bude otvorená výstava MPC - 20 rokov profesionálnej činnosti a prezentované budú aj najúspešnejšie projekty centra počas jeho doterajšej existencie.

Miesto a čas otvorenia konferencie: Grand Hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry, 10.00 hod.

Bratislava 20. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku