Štátny tajomník Jaroslav Ivančo sa stretol s veľvyslancami Rakúska a Iraku v SR

15.12.2010

     Pôsobenie rakúskych lektorov na slovenských školách, fungovanie Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici či parlamentom schválená novela školského zákona boli hlavné témy dnešného stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča s veľvyslancom Rakúska na Slovensku Josefom Markusom Wuketichom.
     Rakúsky veľvyslanec sa poďakoval štátnemu tajomníkovi za doterajšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania i kultúry. Zároveň sa zaujímal o zmeny, ktoré prinesie novela zákona o výchove a vzdelávaní. Jaroslav Ivančo v tejto súvislosti zdôraznil, že slovenská vláda sleduje vytváraním podmienok na zavedenie povinnej výučby anglického jazyka najmä lepšie uplatnenie absolventov slovenských škôl v praxi. Doteraz nižšia úroveň znalosti angličtiny totiž znevýhodňovala našich žiakov na trhu práce nielen na Slovensku, ale najmä v európskom priestore. Zástupcovia oboch strán hovorili aj o dôležitosti vyučovania nemeckého jazyka, a to najmä v súvislosti s veľkým počtom nemecky hovoriacich investorov, ktorí pôsobia na Slovensku.
     J. M. Wuketich sa zaujímal aj o výrazné šetrenie finančných prostriedkov v rezorte školstva, najmä v prípade prehodnotenia zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom či vďaka zavedeniu elektronických aukcií prostredníctvom elektronického verejného obstarávania.
     Predstavitelia Slovenska a Rakúska sa v závere stretnutia dohodli na ďalšej spolupráci a výmene informácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Rakúsky veľvyslanec súčasne uvítal zaradenie členov Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska do expertných pracovných skupín, ktoré budú pripravovať podklady pre nastávajúce zmeny v regionálnom školstve.
     Jaroslav Ivančo dnes prijal na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR aj prvého veľvyslanca Irackej republiky v SR Matheela Dhayifa Majeeda Al-Sabtiho. Predmetom ich rokovania boli štipendiá a výmenné pobyty pre vysokoškolákov, ako aj možnosti uzavretia dohody o vzájomnej spolupráci.

Bratislava 15. december 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku