Štátni tajomníci hovorili o spolupráci rezortov

27.07.2016
     Štátny tajomník Peter Krajňák prijal v utorok 26. júla na pôde ministerstva školstva štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša.
     Nosnou témou stretnutia bola možná spolupráca oboch rezortov pri zlepšovaní výmeny informácií, ktorá by viedla k skvalitňovaniu kontroly školskej dochádzky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zároveň by uľahčila školám i rodičom prenos informácií potrebných pre potreby úradov práce.
     Spoločne sa tiež venovali otázkam týkajúcim sa akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy, kde sa snažili nájsť spoločný prienik v otázkach vzniku tzv. tréningových centier. Dohodli sa tiež na pokračovaní a zintenzívnení práce pracovnej skupiny, ktorej primárnym cieľom bude dosiahnuť prepojenie vybraných údajov Rezortného informačného systému (RIS) s dátovými zdrojmi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku