Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala v Berlíne o výzvach v súvislosti s nástupom Priemyslu 4.0

02.11.2017
     V pondelok 30. októbra 2017 sa v Berlíne uskutočnilo rokovanie štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej a štátneho tajomníka rezortu práce Branislava Ondruša zamerané na získavanie skúseností nemeckých partnerov so zavádzaním Priemyslu 4.0 do praxe. 
     Slovenskí predstavitelia sa stretli so zástupcami Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí. Predmetom diskusie boli výsledky tzv. Bielej knihy Práce 4.0, ktorá bola v Nemecku publikovaná.
     Súčasťou návštevy Spolkovej republiky Nemecko boli pracovné stretnutia vo Friedrich Ebert Stiftung, kde sa rozhovory zamerali na digitalizáciu automobilového priemyslu a jej dôsledkov pre trh práce a nové výzvy, kladené na odborné vzdelávanie a prípravu.
     Štátna tajomníčka predstavila partnerom kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre úspešnú implementáciu automatizácie a robotizácie do priemyslu v odbornej príprave a vzdelávaní na Slovensku. Vzájomná výmena poznatkov s nemeckými partnermi zintenzívni dialóg v oblasti nástupu Priemyslu 4.0 na Slovensku z hľadiska potrebného zosúladenia systému odborného vzdelávania a politík trhu práce.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku