Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s francúzskou stranou o podujatiach k storočnici ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku ČSR

27.01.2017
     Splnomocnenca vlády Francúzskej republiky pre organizáciu spomienkových podujatí venovaných storočnici ukončenie 1. svetovej vojny Josepha Zimeta a veľvyslanca Francúzska v SR Christophea Léonziho prijala včera štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová.
     Témou ich rokovania bola spolupráca pri príprave podujatí pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a súčasne aj vzniku Československa, ktoré sa uskutočnia v roku 2018. Obe strany vyzdvihli veľký historický význam oboch udalostí, ako aj dôležitosť pripomínania si ich odkazu v podobe hodnôt slobody a demokracie.
     Významným spojivom medzi oboma krajinami je v tejto súvislosti postava generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov ČSR Milana Rastislava Štefánika. Diskusia sa preto dotkla aj možnosti zorganizovania spoločných aktivít pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré by boli venované tejto osobnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku