Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s fínskou delegáciou

28.04.2017
     V stredu 26. apríla 2017 prijala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR členov fínskej podnikateľskej misie vedenej poslancami Parlamentu Fínskej republiky. Súčasťou misie boli predstavitelia podnikateľských subjektov z oblasti inovácií, tvorivých technológií, robotizácie, ako aj vzdelávania.
     Predstaviteľka mesta Espoo prezentovala projekt Škola ako služba, ktorý je zameraný na budovanie inovatívneho vzdelávacieho prostredia s cieľom maximalizovať potenciál každého dieťaťa. Štátna tajomníčka pri tej príležitosti spomenula, že hlavným mottom SK PRES 2016 bola práve podpora a rozvoj talentu každého jednotlivca. V tomto duchu rezort školstva zároveň pripravil reformu vzdelávania, o ktorej sa momentálne vedie široká verejná diskusia.
     Delegácie taktiež hovorili o prepojení akademickej a podnikateľskej sféry v regiónoch. Fínska strana dala v tomto smere za príklad Univerzitu Aalto, ktorá je medzinárodne jedinečnou kombináciou technologických študijných odvetví s umením a obchodom s cieľom posilniť tak inovačný potenciál a následne aj ekonomický rast regiónu.
     Za Slovensko boli predstavené výsledky projektu HEREG, ktorý bol zameraný práve na posilnenie úlohy vysokých škôl v regióne. Fínska delegácia tiež upriamila pozornosť na najväčšiu reformu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy od roku 2004, ktorá bola schvaľovaná v parlamente práve v čase ich misie na Slovensku.
     Počas bilaterálneho stretnutia boli identifikované oblasti možnej spolupráce. Fínsko je v súčasnosti lídrom v procese inovácií vo vzdelávaní a kladie veľký dôraz na digitálny obsah. Pre Slovensko predstavuje do budúcnosti dôležitý príklad dobrej praxe aj vzhľadom na dosahovanie excelentných výsledkov v medzinárodnom meraní PISA.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku