Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala poľského veľvyslanca

22.01.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala 21. januára 2018 veľvyslanca Poľskej republiky v SR J. E. Krzysztofa Strzałku.
      Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca slovenských a poľských univerzít, činnosť Slovensko-poľskej komisie humanitných vied, ako aj kandidatúra poľského ministra športu a turizmu Witolda Bańku na post prezidenta Svetovej antidopingovej agentúry.
      Pozornosť obe strany venovali aj príprave poľsko-slovenskej časti prekladového slovníka. Vyjadrili taktiež spokojnosť s existujúcou spoluprácou medzi univerzitami a prejavili záujem o jej pokračovanie a prehlbovanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku