Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila poľnohospodársku výstavu

05.06.2019
       Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová otvorila včera vo Dvoroch nad Žitavou 8. ročník poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa 2019.
      Vo svojom príhovore štátna tajomníčka pripomenula, aké je nesmierne dôležité, aby sme si vždy uvedomili, čo pre nás znamená naša pôda, naši poľnohospodári a zručnosti našich ľudí a mladých poľnohospodárov.  
     S potravinovou sebestačnosťou je spojená bezpečnosť štátu vo všetkých možných rozmeroch, od svetových živelných katastrof po ohrozenie kvality potravín zo zahraničia.
      Následne sa na pozvanie rektorky SPU v Nitre Klaudie Halászovej štátna tajomníčka zúčastnila na odbornej diskusii s riaditeľmi stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a agroturistiku, s predsedom SPPK a niektorými zamestnávateľmi v sektore poľnohospodárstva.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku