Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila 24. ročník Novoročného šachového turnaja a Grand Prix mládeže v Banskej Bystrici

08.01.2020

     Tradičným Novoročným šachovým turnajom a Grand Prix mládeže privítali priaznivci šachu v nedeľu 5. januára na Spojenej škole Kremnička 10 v Banskej Bystrici príchod nového roku 2020. Súťažilo sa v troch vekovo ohraničených mládežníckych kategóriách, ako aj v otvorenej kategórii dospelých.
     Podujatie sa konalo pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky a slávnostne ho svojimi príhovormi otvorili štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová,  primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, prezident Slovenského šachového zväzu Zdenek Gregor, ako aj ďalší čestní hostia.
     Vo svojom vystúpení štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová jasne pomenovala množstvo pozitívnych prínosov šachu na rozvoj schopností a zručností mládeže: „Šach nezávisle od veku dieťaťa zlepšuje jeho koncentráciu, trpezlivosť a vytrvalosť, rozvíja jeho zmysel pre kreativitu, intuíciu, pamäť a analytické, ako aj rozhodovacie schopnosti. Šach tiež rozvíja pozornosť, predstavivosť, predvídanie, abstraktné myslenie či schopnosť plánovať. Zároveň učí deti rešpektovať pravidlá, ale aj kultivovane prehrávať tak, aby dokázali prekonávať pády a znovu vstať a bojovať. Rovnako rozvíja aj ich odhodlanie, motiváciu, športové správanie a formuje ich sociálne vzťahy v kolektíve. Šport s takýmito osožnými vplyvmi na rozvoj mysle môže školákov stimulovať k zlepšovaniu prospechu nielen v matematike, ale aj v ďalších predmetoch.“
     Štátna tajomníčka tiež spomenula projekt „Šach na školách“, v rozvoji ktorého aktuálne úspešne napreduje Slovenský šachový zväz aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práve v spojitosti s touto iniciatívou ministerstvo ešte pred začiatkom školského roka 2018/19 schválilo učebné osnovy voliteľného predmetu šach pre prvý stupeň.
     Toto podujatie bolo aj dôležitým pripomenutím toho, že slovenský šach spája tradíciu s úspechmi. Dôkazom toho je nielen celá doterajšia história tohto športu, ale aj medzinárodné úspechy našich mladých reprezentantov z nedávnej minulosti, na ktoré už v blízkej budúcnosti určite úspešne nadviažu aj niektoré talentované deti, ktoré sa zúčastnili na tomto Grand Prix mládeže.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku