Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pracovnom výjazde vo Zvolene

31.03.2017
      Na Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene zavítala včera štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. S jej žiakmi diskutovala aj o pripravovaných zmenách v školstve.
     Väčšina otázok stredoškolákov sa týkala práve Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa momentálne nachádza v procese verejného pripomienkovania. Študentov zaujímalo, prečo podľa novej reformy žiak s pätorkou neprepadne, alebo ako reforma ovplyvní život dnešných prvákov.
     Takisto ich zaujímal názor na súkromné školstvo, nízke platy učiteľov a potrebu rozvoja kritického myslenia na školách. Zaujímavým bol aj vstup študentky, ktorá sa napriek výborným výsledkom v škole a odhováraniu okolia, rozhodla pre štúdium na SOŠ a nie na gymnáziu. Štátna tajomníčka reagovala voľným parafrázovaním pedagóga a popredného mysliteľa 20. storočia v oblasti manažmentu Petra Druckera, že človek by mal pracovať v oblasti, ktorá je mu blízka, ktorá ho napĺňa a má na ňu predpoklady. Táto myšlienka zároveň úzko súvisí s mottom SK PRES 2016 v oblasti vzdelávania, ktorým bolo vyhľadávanie, podpora a rozvoj talentu.
     Zo SOŠ sa štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová presunula na zasadnutie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na rektoráte Technickej univerzity vo Zvolene. Vo svojom príhovore vyzdvihla potrebu vzdelávania digitálnych zručností a finančnej gramotnosti seniorov, ako aj budúcu spoluprácu rezortu školstva s ASUTV na zlepšení sociálneho statusu starších ľudí v spoločnosti v kontexte filozofie „Age Friendly Cities“. Na záver vyzdvihla úsilie vysokých škôl i všetkých pedagógov, ktorí svoj čas venujú týmto vzdelávacím aktivitám.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku