Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o potrebách a nárokoch trhu práce v budúcnosti

07.06.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa v pondelok 5. júna zúčastnila konferencie s názvom „Zručnosti 4.0: budúcnosť slovenskej ekonomiky v EÚ?“ Išlo o v poradí šiestu konferenciu spoluorganizovanú Americkou obchodnou komorou a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
     Diskutovalo sa o možnostiach, ako zosúladiť vzdelávací systém na Slovensku s nárokmi trhu práce, o identifikácii globálnych trendov v oblasti zručností, ako aj o opatreniach potrebných pre prilákanie zahraničných investícií na Slovensko.
     Štátna tajomníčka upozornila, že neustály technologický pokrok bude mať za následok zánik niektorých povolaní vyžadujúcich manuálne zručnosti, ktoré v procese automatizácie nahradia stroje. Preto je dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie spoločne so zamestnávateľmi hľadali cesty, ako predpovedať vývoj zručností na trhu práce a pripraviť tak budúcu pracovnú silu na nové povolania a odvetvia. Pre nás je spomínaný proces zbližovania prognózovaných potrieb trhu práce s ponukou vzdelávania o to urgentnejší, keďže analýza dát výskumu Hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC) poukázala na fakt, že až 33 percent súčasných pracovných pozícií bude na Slovensku v budúcnosti ohrozených.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku