Štatistika podávania nových žiadostí o dotáciu k 7.6.2021

MŠVVaŠ SR zverejňuje štatistiku podávania 752 nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2022 v rezorte školstva. Takmer 75 % projektov sa podávalo v posledných 5 dňoch výzvy (⅓ všetkých zaregistrovaných žiadostí bola podávaná v posledný deň). 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku